De digitale toegankelijkheid van je website of shop

Wat betekend digitale toegankelijkheid?

Kort gezegd moet informatie voor iedereen toegankelijk zijn. Voor overheden moet informatie en dienstverlening sinds een tijd verplicht voor iedereen toegankelijk zijn. Voor semi-overheid gelden iets minder strenge regels, maar ze zijn er wel. Hierom is een wettige verplichting rondom digitale toegankelijkheid in werking getreden. Dit besluit is gebaseerd op een Europese Richtlijn.

“Het verplicht overheidsinstanties tot het nemen van de noodzakelijke maatregelen om te voorkomen dat digitale informatie en dienstverlening mensen met een functiebeperking buitensluit. De wettelijke verplichting wordt in 3 fases ingevoerd; de eerste fase betreft nieuwe websites en websites van maximaal een jaar oud en is op 23 september 2019 ingegaan. De tweede fase volgt in september 2020 en geldt voor alle websites. En op 23 juni 2021 moeten mobiele apps ook voldoen aan de eisen uit het besluit.” Bron: Digitaleoverheid.nl/

In de praktijk

Wat bekenden deze regels dan in de praktijk? Voor verschillende klanten van ons hebben we inmiddels de digitale toegankelijkheidregels doorgevoerd. Dit zijn o.a. Sociaalplanbureau Groningen, Trendbureau Drenthe en CMO STAMM. Hierbij hebben we de ‘oude’ site op onze ontwikkelomgeving gezet en getoetst langs de stelregels voor digitale toegankelijkheid voor semi-overheden. In het volgende hoofdstuk gaan we verder in op deze stelregels. Vervolgens hebben we de op te pakken zaken doorgevoerd en laten testen door verschillende doelgroepen. Aan de hand van gebrukersfeedback konden we een extra optimalisatieslag maken, waarna de ‘nieuwe’ sites zijn live gezet.

Wat zijn de regels voor digitale toegankelijkheid?

Onderstaand de lijst met zaken waar we een website mee toetsen en indien nodig verbeteringen doorvoeren. Voor het overzicht hebben we de zaken onder verschillende categorieën opgedeeld.

Waarneembaar

 • Niet-tekstuele items bevatten een alternatieve tekst
  Bezoekers die blind of slechtziend zijn gebruiken een screenreader om informatie op de website voorgelezen te krijgen. Om ook afbeeldingen, knoppen en formulieren toegankelijk te maken, moeten deze een passende alternatieve tekst krijgen. Bijvoorbeeld ‘foto van werknemers op kantoor’ in plaats van ‘IMG_1001.jpg
 • Video’s en geluidsfragmenten bevatten een beschrijvend tekstalternatief
  Video’s moeten begrijpelijk worden gemaakt voor doven/ slechthorenden (door een beschrijvend tekstalternatief) en blinden/slechtzienden (door een geluidsfragment).
 • Video’s (opgenomen en live) bevatten ondertiteling en audiodescriptie
  Belangrijke informatie wordt in video’s voornamelijk gegeven via geluid en niet via beeld. Ondertiteling – leesbare tekst onderin het beeld – helpt doven en slechthorenden om video’s te begrijpen. Audiodescriptie (hoorbare informatie die beschrijft wat er te zien is) helpt ook om de video’s beter te begrijpen.
 • Informatie is onafhankelijk van presentatie
  De begrijpbaarheid van informatie, structuur en relaties mag niet afhankelijk zijn van de manier van presentatie. Een koptekst is voor niet-beperkte gebruikers makkelijk te onderscheiden van de rest, maar een screenreader maakt hier bijvoorbeeld geen onderscheid in. Of een tekst die een andere kleur heeft, maakt voor een kleurenblinde geen verschil.
 • Content heeft een betekenisvolle volgorde
  Wanneer een volgorde van content van betekenis is, zoals voor deze checklist (waarin de succescriteria per principe worden opgesomd), moet dit in de code ook worden aangegeven zodat hulpapparatuur dit aan de gebruiker kan doorgeven.
 • Zintuiglijke eigenschappen worden aangevuld met tekst of vorm
  Bij zintuiglijke informatie moet ook voor mensen met een beperking duidelijk zijn wat de bedoeling is. Een rode knop betekent bijvoorbeeld vaak ‘afsluiten’, maar voor kleurenblinden zal dit niet veel betekenen. Door gebruik van tekst of vorm wordt zintuiglijke informatie toegankelijker gemaakt.
 • De schermoriëntatie is geschikt voor horizontaal en verticaal
  De bediening en weergave van het scherm mag niet beperkt zijn tot een bepaalde schermstand, maar zowel toepasbaar zijn voor horizontaal en verticaal gebruik van het scherm.
 • Formulieren kunnen automatisch worden ingevuld
  Door middel van autocomplete worden formulieren automatisch ingevuld, wat de gebruiker werk bespaart en minder fouten oplevert.
 • Kleurgebruik is aangevuld met logische vormen
  Voor kleurenblinden heeft informatie die alleen wordt getoond door middel van kleur geen zin – denk aan een groene en rode knop (voor bijvoorbeeld ‘ga verder’ en ‘ga terug’). Daarom moet kleurgebruik worden aangevuld met logische vormen (zoals pijlen of kruisjes).
 • Video’s en geluidsfragmenten spelen niet automatisch af
  Wanneer een screenreader wordt ingezet die de tekst op de website voorleest aan blinde/slechtziende gebruikers, is het erg storend als video’s of geluidsfragmenten automatisch afspelen. Daarom moeten video’s en geluidsfragmenten een duidelijke ‘play’- knop hebben zodat ze handmatig aangezet kunnen worden.
 • Contrasten van kleuren en niet-tekstuele informatie
  Voor slechtzienden en kleurenblinden moet er voldoende kleurcontrast zijn tussen achtergrond- en letterkleur, zodat de tekst duidelijk leesbaar is. Dit geldt ook voor niet- tekstuele informatie zoals knoppen, buttons en iconen.
 • Teksten zijn schaalbaar
  De tekst moet vergroot kunnen worden (en daarbij nog goed op de website passen, en niet over afbeeldingen heenlopen) voor een betere leesbaarheid.
 • Teksten zijn geplaatst als tekst en niet als afbeelding
  Soms worden teksten niet als tekst, maar als afbeelding op de website gezet. Dit heeft als gevolg dat screenreaders de tekst niet kunnen voorlezen, en de lettergrootte niet kan worden veranderd. Door tekst vooral te publiceren als tekst en niet als afbeelding, wordt de website toegankelijker voor gebruiker met een visuele beperking.
 • Teksten zijn goed leesbaar
  Om teksten leesbaar te maken voor bezoekers met een visuele beperking of dyslexie, moet rekening worden gehouden met lettergrootte, woord- en regelafstand.
 • Reactie op muisbewegingen of toetscommando’s kunnen worden stilgezet
  Visueel aantrekkelijk, maar niet altijd handig voor gebruikers met een beperking: menu’s die automatisch uitklappen, afbeeldingen die vergroten of teksten die veranderen als de muis er overheen beweegt. Deze reacties in de website moeten kunnen worden stilgezet wanneer dit de gebruikerservaring in de weg zit.

Bedienbaar

 • De website is met een toetsenbord te bedienen
  Voor blinden, slechtzienden of gebruikers met beperkte handfunctie – gebruikers die vaak geen muis gebruiken – moet de website ook met het toetsenbord te bedienen zijn. Denk aan het verzenden van een contactformulier (waarvoor vaak een klik nodig is met de muis). Ook moet het toetsenbord gebruikt kunnen worden om over de website te navigeren, zonder dat de cursor vast komt te zitten in bepaalde elementen op de pagina.
 • Toetscombinaties kunnen worden gewijzigd
  Vooraf geprogrammeerde toetscombinaties moeten kunnen worden gewijzigd en uitgeschakeld, omdat ze de gebruiker in de weg kunnen zitten bij het navigeren over de website.
 • De timing van pagina’s is aanpasbaar
  Sommige websites werken voor de veiligheid van de pagina met een tijdsbegrenzing om bijvoorbeeld ingelogd te blijven. Voor gebruikers die meer tijd nodig hebben om door een pagina te navigeren, moet deze tijd verlengd kunnen worden.
 • Automatische bewegingen kunnen worden gestopt
  Elementen die op het scherm verschuiven, bewegen of knipperen moeten kunnen worden gepauzeerd of gestopt, omdat ze de bezoeker kunnen afleiden bij het navigeren over de pagina.
 • Flitsende content is geminimaliseerd
  Gebruikers met (een aanleg voor) epilepsie kunnen getriggerd worden door flitsende lichten en kleuren. Websites mogen geen onderdelen bevatten die meer dan drie keer per seconde flitsen
 • Er worden skiplinks aangeboden
  Voor gebruikers met een screenreader is soms niet duidelijk wat er voor de rest op de pagina staat. Om te voorkomen dat ze steeds weer naar boven moeten scrollen, moeten skiplinks worden aangeboden om het hele menu te kunnen overslaan.
 • Paginatitels zijn uniek en beschrijvend voor de content
  De titel is het eerste wat wordt voorgelezen. Met een goede titel weten gebruikers met een screenreader wat ze kunnen verwachten van de pagina.
 • Elementen hebben een logische volgorde
  Bij navigeren met een toetsenbord springt de selectie van element naar element, wat in een
  logische volgorde moet gebeuren.
 • Linkteksten zijn uniek en beschrijvend voor het linkdoel
  Gebruikers kunnen met hulpapparatuur een overzicht opvragen van de links op een pagina. Veel links zeggen ‘lees meer’ of ‘klik hier’, maar dit zegt niet zo veel in een overzicht. Linkteksten moeten daarom uniek en beschrijvend zijn, zodat het linkdoel in een keer duidelijk is.
 • Elke pagina is op meerdere manieren te bereiken
  Om bezoekers met verschillende beperkingen te helpen om pagina’s te vinden, moet elke pagina op minstens twee manieren te bereiken zijn buiten de standaard navigatie om.
 • Koppen en labels zijn beschrijvend voor de pagina
  Blinde bezoekers kunnen met hun hulpapparatuur een overzicht opvragen van de paginatitels. Daarin moet direct duidelijk zijn welke informatie te vinden is op welke pagina. Dit geldt ook voor invoervelden van formulieren: het label van een invoerveld moet makkelijk aangeven wat ingevuld moet worden.
 • De focus van de pagina is zichtbaar
  Bij het navigeren met een toetsenbord moet makkelijk te zien zijn waar op de pagina de gebruiker zich bevindt. Dit gebeurt meestal met een kader om het geselecteerde onderdeel als indicator.
 • Er is een alternatief voor vingerbewegingen op een touchscreen
  Functies die met een touchscreen worden uitgevoerd, zoals in en uitzoomen met twee vingers, moeten ook op een alternatieve manier bediend kunnen worden met bijvoorbeeld knoppen en buttons.
 • De aanraakfunctie (touch) kan worden geannuleerd
  Bij het gebruik van een touchscreen moet een ‘touch’ ongedaan kunnen worden gemaakt – alleen het aanraken van een button mag niet gelijk leiden tot de uitvoer van een functie. Er moet een soort uitweg mogelijk zijn, zoals de ‘touch’ ingedrukt houden en wegvegen of het scherm op een andere plek aantikken.
 • De tekst in labels laat zien wat er gebeurt
  Voor elementen waar tekst in voorkomt (zoals een knop met ‘afsluiten’ of ‘bevestigen’) moet duidelijk zijn wat de functie is van het element, om verwarring te voorkomen.
 • Acties door bewegingen kunnen worden gestopt
  Op sommige devices kan met een beweging (zoals het schudden van het scherm) een functie worden geactiveerd. Dit is niet voor iedereen handig (bijvoorbeeld voor gebruikers wiens scherm op de rolstoel is gemonteerd) en moet dus kunnen worden uitgeschakeld.

Begrijpelijk

 • Het taalgebruik past bij de uitspraak van de screenreader
  Voor een screenreader zijn bepaalde woorden moeilijk uit te spreken (en dus te begrijpen), vooral als Engelse tekst in het Nederlands voorkomt. In verschillende talen worden bepaalde letters, woorden en klanken namelijk anders uitgesproken. Er vanuitgaande dat gebruikers van Nederlandse websites een screenreader hebben die in het Nederlands is ingesteld, moet de website dus content bevatten in duidelijk Nederlands.
 • Talen zijn te wisselen
  Sommige websites maken gebruik van verschillende talen. Om toegankelijk te blijven is de verandering van taal in de code aangegeven.
 • De gebruiker wordt herinnerd aan verandering van focus
  Met een verkeerde klik op een andere pagina terechtkomen is voor niet-beperkte gebruikers geen probleem, maar voor een gebruiker met een beperking kan dit lastig zijn. Daarom moet worden aangegeven als de focus wordt veranderd (bijvoorbeeld het openen van een nieuw scherm). Dit geldt ook bij het geven van input, zoals het versturen van een invulformulier.
 • De navigatie en identificatie is consistent
  Vanuit verschillende pagina’s moet duidelijk zijn hoe de gebruiker over de website kan navigeren. Daarom moeten pagina’s een consistentie naamgeving hebben.
 • Invoervelden en foutmeldingen geven duidelijke instructies
  Bij het invullen van een formulier geven de invoervelden duidelijke instructies (zoals ‘vul hier je adres in’ of ‘vul een sterk wachtwoord in met minstens een hoofdletter’). Dit geldt ook voor foutmeldingen: bij het maken van een fout moet de gebruiker duidelijke aanwijzingen krijgen om dit te herstellen.
 • Invoervelden herkennen en voorkomen fouten
  Invoervelden hebben een automatische herkenning van fouten en geven een suggestie om de fout te voorkomen. Bij het invoeren van data die gevolgen heeft (zoals een bankafschrijving) moet deze kunnen worden gecontroleerd voordat alles wordt ingestuurd.

Robuust

 • HTML-codes bevatten zo weinig mogelijk fouten
  Browsers kunnen eventuele fouten in een HMTL-code herkennen en handelen, maar hulpapparatuur voor gebruikers met een beperking kunnen hier soms niet goed mee omgaan. Om moeilijkheden te voorkomen kunnen online tools worden ingezet om fouten te bespeuren en op te lossen voor een zo goed mogelijke gebruikerservaring.
 • Zelf-geprogrammeerde elementen zijn compatibel met hulpapparatuur
  Internetpagina’s met zelf-geprogrammeerde elementen en functionaliteiten moeten hetzelfde gedrag vertonen als standaardelementen (naam, rol en waarde) zodat ze compatibel zijn met hulpapparatuur van gebruikers met een beperking.
 • Statusmeldingen kunnen door hulpapparatuur worden uitgelezen
  Statusmeldingen die automatisch worden doorgegeven aan het systeem moeten ook beschikbaar zijn voor gebruikers met hulpapparatuur.

Wireframing binnen het UI / UX Design traject

Wat betekend een wireframe eigenlijk?

Wanneer we spreken van de ontwikkeling van een wireframe binnen de website-ontwikkeling, hebben we het feitelijk over het ontwikkelen van een schetsmatig raamwerk van de website / webshop met haar functies. Zie het als een blauwdruk voor een gebouw. Eerst zet je schetsmatig op papier waar alle muren en elementen komen te staan, en vervolgens ga je ze verder concretiseren en invullen.

Wanneer begin je met het maken van een wireframe?

Het traject voor een wireframe is meestal redelijk aan het begin van de ontwikkeling van een website, webshop of app. Nadat je de behoeften hebt geïnventariseerd en alle must- en should haves op papier hebt gezet in de vorm van een functioneel ontwerp of projectvoorstel kunnen we beginnen met het schetsen.

In de basis starten we vaak met het uitschetsen van de homepage. Heb je het in dit geval over een webshop, dan leggen we vast waar de menu’s gaan komen, hoe de categorieën worden weergeven, wat de plaats gaat worden van het account en winkelwagentje. Ook een vlakverdeling van producten en reguliere (SEO) content vullen we in aan de hand van blokken.

Stap voor stap

Ben je klaar met de homepage, dan weet je over het algemeen beter welke pagina’s je nog meer moet maken. Over het algemeen dient een homepage namelijk als verzamelhub voor de rest. Gaandeweg krijg je op deze manier een verzameling aan pagina’s die de hele website beslaat. Ook pagina’s waar je misschien in eerste instantie niet meteen aan denkt, zal je op deze manier beter kunnen afvangen. In het onderstaande voorbeeld zie je hoe een wireframe er uit kan zien. In dit geval is het gebruikte voorbeeld een wireframe voor de nieuwe shop van PeterPrint.

[sliderblock]

De voordelen

Nu we alle pagina’s als raamwerk hebben uitgewerkt, weten we precies welke pagina’s in het ontwerptraject ontwerpen moeten worden. Als opdrachtgever en opdrachtnemer heb je hierbij het voordeel dat je precies weet welke pagina’s er gaan komen. Je krijgt een goed beeld van de scope van een project. Handig voor het maken van een realistische planning.

Daarnaast is het maken van iteraties binnen wireframes een stuk gemakkelijker. Je hebt immers conceptueel schetsen gemaakt die nog weinig detail bevatten en daardoor makkelijk aan te passen zijn. In een ontwerp zijn pagina elementen over het algemeen geoptimaliseerd voor een bepaalde locatie. Ga je deze verslepen, dan zal je deze opmaak (deels) moeten wijzigen. De veranderingen die je normaal gesproken in een ontwerpfase zou moeten doorvoeren ná een wireframefase zijn over het algemeen een stuk beperkter. Dit kan uiteindelijk een behoorlijke positieve impact hebben op de kosten.

En daarom..

Mede hierdoor raden we over het algemeen bij de ontwikkeling van een wat grotere website of webshop aan om te starten met een wireframetraject. Neem vrijblijvend contact met ons op om de mogelijkheden te bekijken voor jouw project.

Invoering AVG privacywet, waar op te letten?

Wat veranderd er met de AVG?

Er een aantal zaken veranderen met de invoering:

1. Versterking en uitbreiding van privacyrechten van internetgebruikers;
2. Organisaties krijgen meer verantwoordelijkheid voor de gegevens van hun gebruikers;
3. Alle Europese privacytoezichthouders krijgen bevoegdheden om grote boetes op te leggen aan bedrijven die zich niet aan de regels houden.

Natuurlijk zijn een aantal van deze termen redelijk abstract. Want wat houdt die versterking en uitbreiding nou precies in? En op welke manier krijgen organisaties meer verantwoordelijkheid? Middels een aantal praktijkvoorbeelden proberen we de belangrijkste vragen te beantwoorden.

Vanaf 25 mei levert Eye Entertainment haar websites, webhops en apps in ieder geval op met de nieuwe privacywet in het achterhoofd.

Kosteloos opgeslagen informatie opvragen

Het moet op ieder willekeurig moment mogelijk zijn om kosteloos informatie op te vragen over alle informatie die is opgeslagen bij een website, webshop of app. Voor de eigenaar en bouwer is het daarom van belang om hier direct rekening mee te houden bij de ontwikkeling. Zodoende kun je later veel tijd besparen om eventuele gefragmenteerde data handmatig te moeten bundelen.

Naast het bovenstaande moeten gebruikers op ieder moment hun accountgegevens kunnen wijzigen, blokkeren of verwijderen.

Vertel wat je doet met opgeslagen informatie

Transparantie.. een woord die te pas en te onpas wordt gebruikt, maar hier aardig van toepassing. Ben je van plan informatie op te slaan? Vertel dan aan de gebruikers wat je met de informatie doet. Is het alleen voor praktische doeleinden zoals bijvoorbeeld een e-mailadres om mailings te versturen, of wil je als platformhouder je gebruikers monitoren om ze de best mogelijke producten aan te bieden? Delen is weten.

Privacy by design & privacy by default

Vanaf de eerste virtuele ‘schep in de grond’ moeten ontwikkelaars rekening houden met het doel en omgang van de gebruikersdata.

Privacy by design houdt simpelweg in dat je tijdens de ontwerpfase van een applicatie, website of webhop al rekening houd met de persoonsgegevens. Verzamel alleen gegevens die je echt nodig hebt, bewaar ze niet langer dan noodzakelijk en zorg ervoor dat de gegevens goed beschermd worden.

Privacy by default richt zicht voornamelijk op platformen waarbij gebruikers zelf persoonsgegevens kunnen delen. Hierbij kun je denken social media platformen als Facebook en Instagram. De privacy-instellingen zullen ‘by default’ op de hoogst mogelijke stand moeten staan en alleen de gebruiker zelf kan dit versoepelen.

Voorbeelden:
1. Ga je een app ontwikkelen? Heb je de locatie van een gebruiker hier niet perse voor nodig? Dan mag deze ook niet meer gebruikt worden.
2. Wil je gebruikers graag automatisch abonneren op een nieuwsbrief? Helaas, het vinkje mag niet meer automatisch op ‘ja’ staan. Gebruikers moeten dit zelf aangeven.
3. Vraagt u gebruikers voor een nieuwsbriefinschrijving per e-mail? Dan is alleen het e-mailadres relevant. Andere persoonsgegevens zoals een adres of telefoonnummer mag voor deze doeleinden niet niet gevraagd worden.

Veilige gegevensoverdracht met SSL

Persoonlijke gegevens moeten veilig worden opgeslagen en kunnen worden ingevoerd. Websites moeten daarom beveiligd worden met een zogenaamd SSL-certificaat. Wat is dan een SSL-certificaat? Een simpele uitleg is dat de verbinding tussen de computer van de gebruiker en de server van jouw website of webshop is versleuteld (beveiligd). Voor kwaadwilligen (lees: hackers) wordt het via deze manier minder makkelijk om deze gegevens uit te lezen.

Procedure bij datalekken

Wat gebeurd er op het moment dat een website gehackt wordt en alle gegevens op straat komen te liggen? Goede vraag. In het verleden werden datalekken nog wel is onder de radar gehouden. Het was al verplicht om datalekken te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), maar bij de invoering van de AVG worden de regels omtrent datalekken verder aangescherpt. Niet alleen moeten de lekken nu worden gemeld. Elk lek moet ook gedocumenteerd worden. Met deze documentatie moet het AP kunnen controleren of u aan de meldplicht heeft voldaan.

Tot slot

Zoals je kunt lezen komt bij de invoering van de AVG privacywetgeving nogal wat kijken. Sla je persoonsgegevens op? Controleer dan goed of je organisatie voldoet aan deze regelgeving. En heb je hierbij toch wat hulp nodig? Dan assisteren we je natuurlijk graag om je product of dienst te controleren op de juiste implementatie. Neem gerust contact op om een afspraak te maken.

Voor meer informatie verwijzen we je door naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Eindelijk! Geen roamingkosten in EU

Aanval op roamingkosten

Halverwege het eerste decennium zette de Europese Commissie de aanval in op deze hoge kosten en met resultaat. Vanaf 15 juni 2017 hoeven consumenten binnen de EU geen roamingkosten meer te betalen en zal al het mobiele internetverkeer binnen dezelfde bundel vallen. Dit geldt voor alle abonnees en prepaidklanten, of ze nu een nieuw abonnement hebben afgesloten of een prepaidsim van 10 jaar geleden hebben.

Geen roamingkosten eu

SpaceX start in 2019 met lancering duizenden satellieten

Om een wereldwijde dekking voor elkaar te krijgen is het de bedoeling om uiteindeljk 4425 satellieten in een baan rond de aarde te sturen. De lanceringen zullen tot media 2024 duren en zal gebeuren met de herbruikbare Falcon 9 raket. De Falcon 9 raket kan – na het afleveren van haar lading – uiteindelijk weer op aarde terugkeren. Via deze methode zijn ruimtevluchten een stuk goedkoper te realiseren dan voorheen.

Internet voor iedereen

De gedachte van SpaceX is om snel internet voor iedereen op aarde beschikbaar te maken. Vooral in onderontwikkelde landen kan de oplossing een uitkomst bieden. Met behulp van een apparaat ter grootte van een laptop kan het signaal worden opgevangen en worden verstuurd. Doordat de satellieten een stuk lager ‘vliegen’ dan de huidige internetsatellieten, kan de reactietijd drastisch verbeterd worden en kunnen snelheden tot 1Gb’s gehaald worden.

Start

In eerste instantie zal het satellietnetwerk met 800 satellieten worden opgebouwd. Deze moeten snel internet kunnen leveren aan de VS, Puerto Rico en de Maagdeneilanden. Later zal het project worden opgeschaald naar de 4425 satellieten om de gehele wereld te kunnen dekken.

Amazon en Google trekken Apple Watch-apps terug

Onopvallend

Dat het niemand is opgevallen dat de Watch-apps zijn verdwenen, zegt misschien genoeg. De ontwikkeling van een app kost veel tijd en geld. Op het moment dat de apps nauwelijks gebruikt worden is dit natuurlijk zonde van de resources. Mogelijk was het voor de partijen niet meer de moeite om verder aan de apps te blijven werken.

Beperkt voor ontwikkelaars

Een reden voor het minder populair worden van de Watch-apps is misschien omdat ontwikkelaars niet alle tools van het horloge tot hun beschikking hebben. Apple heeft bewust een aantal zaken voor ‘eigen gebruik’ afgeschermd. Zo was Google Maps alleen tekstueel te bekijken en bevatte geen visuele kaarten, terwijl de Apple Maps deze wel bevatte.

De toekomst zal uitwijzen waar het heengaat met de Watch-apps. Het kan goed zijn dat de eerder genoemde partijen alsnog hun apps weer gaan aanbieden. Wie weet met nieuwe handigere functies, waardoor het gebruik ervan relevanter wordt.

Google biedt helpende hand aan Stemwijzer en Kieskompas

Google schiet te hulp

Ook gisterenmiddag- en avond lagen beide sites onder vuur. Beide sites waren hierdoor lastig te bereiken. In de nacht was het rustig en in de ochtend begonnen de aanvallen weer.

De ingenieurs van Google schoten te hulp om te helpen met het inrichten van een nieuwe infrastructuur. De hulp van Google was erg welkom volgens Blanken. “het is een serie diensten onder de naam Project Shield. Ze bieden hulp aan organisaties die staan voor vrijheid van meningsuiting en het doel zijn van DDoS-aanvallen. Daar hebben ze dus veel ervaring op dat gebied.”

Waar de aanvallen exact vandaan komen is nog niet bekend. Beide partijen hebben inmiddels aangifte gedaan van de aanvallen. De politie houdt de zaak nauwlettend in de gaten.

Google ranking wordt strenger. Maak je site sneller!

Veilig en snel internet

Google maakt zich al tijden sterk voor een veilig en snel internet. In 2010 maakte Google bekend dat ze de laadsnelheid van een webpagina gaan meenemen in hun algoritme. Om ontwikkelaars hiermee te helpen, zijn er een aantal instrumenten gemaakt om websites mee te scannen en te optimaliseren. Eén van die tools is Pagespeed. Door de URL van je website in te vullen, zie je op welke punten je website goed scoort en op welke minder. Zo zie je onder andere of de gebruikte afbeeldingen geoptimaliseerd zijn, hoe snel de server reageert waarop je de website host en of er geen onnodige javascripts worden ingeladen voordat er relevante content wordt geserveerd. De uitkomsten van de scan worden netjes weergegeven met een cijfer en de nodige uitleg. Krijg je een onvoldoende? Dan is er werk aan de winkel!

Snelheid bepalend

De reden van deze punten is dat Google vindt dat gebruikers zo snel mogelijk bij relevante informatie moeten komen. En geef ze eens ongelijk. Waarom maak je anders een website? In november van 2016 publiceerde Google een bericht waarin ze aangaven dat ze in de nabije toekomst de laadsnelheid niet alleen maar ‘meenemen’ in hun algoritme, maar dat deze bepalend gaat worden voor de positie in de zoekresultaten op alle apparaten.

Dan wil je natuurlijk weten hoe je dit kan doen. In dit artikel kan ik natuurlijk niet alle ins en outs uitleggen, maar ik kan je wel een beetje op weg helpen.

1. Gebruik een snelle server.

2. Beknibbel niet op hosting maar kies voor een hosting die werkt. Het klinkt als een cliché, maar het is te vaak een ondergeschoven kindje. Zorg dat de gekozen server minimaal een SSD bevat met NGINX of Litespeed. Heb je een kleine website? Dan kun je prima de shared-hosting gebruiken van partijen als bijv. TransIP.

3. Optimaliseer afbeeldingen
Even een foto van 3MB uploaden voor een nieuws-artikel… het gebeurd. Zorg dat je de afbeeldingen op maat maakt voor de plek waar ze moeten komen te staan en sla ze op met genoeg compressie in bijv. Photoshop, Sketch of Tinyjpg.

4. Browser caching gebruiken
Laat browsers bepaalde zaken van je website in het tijdelijke geheugen opslaan. Op deze manier hoeven terugkerende bezoekers niet telkens de hele website weer opnieuw te downloaden.

4. CSS en Javascript boven de vouw verwijderen.
Content is key. Dat vindt Google. En nog belangrijker: dat vinden je gebruikers ook. Zorg er daarom voor dat eerst de content wordt geladen boven ‘de vouw’ van een pagina om vervolgens pas de css en Javascript in te laden. Hierdoor kunnen gebruikers sneller de content tot zich nemen.

5. Minimaliseer je HTML, CSS en Javascript
Zoals de titel het zegt. Optimaliseer de bestanden zodat ze zo min mogelijk ruimte in beslag nemen. Elke KB is meegenomen!

Meer informatie over optimalisaties kun je altijd vinden op de pagina van PageSpeed Insights.

Vragen of hulp nodig?

Heb je vragen of wil je graag weten of wij je kunnen helpen bij het optimaliseren van je website? Neem vrijblijvend contact op. We kunnen bij je langskomen, geven je tips of kunnen je website grondig optimaliseren.